dijous, 6 de novembre de 2008

El Roto, com sempre, brillant